سامانه پرداخت آنلاین
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
خانه خوش آمدید

نیکوکاران محترمی که تمایل دارند در امر خیر مدرسه سازی و یا تجهیز مدارس مشارکت داشته باشند، از طریق تکمیل فرم زیر می توانند آمادگی خود را اعلام نمایند. در اولین فرصت از طریق کارشناسان مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس استان مربوطه با شما ارتباط برقرار خواهد شد.

*  
*  
*  
*  
*  

*
*
*